Kitap WhatsApp Destek: 0535 362 97 41 | Eğitim WhatsApp Destek: 0505 657 66 41

Edebiyatta Modernizm Ve Postmodernizm Semineri

2.800,00TL
  • Eğitmen: A. Didem Uslu
  • Başlangıç Tarihi: 18 Ocak 2024
  • Ders Gün ve Saatleri: Perşembe günleri - 19.30/21.30 saatleri arasında
  • Toplam Ders Saati: 20 Saat / 10 Hafta
PAYLAŞ

EĞİTİM DETAYLARI

A) Edebiyatta Modernizm: Edebiyat tarihini öğrenmek ve keşfetmek, derinliğiyle başa çıkılamaz bir okyanusa dalmak gibidir. Modernizm ise, 20. yüzyıl edebiyatının geldiği son noktanın ilkidir. Ne var ki 20. yüzyıl edebiyatı ilginç bir değişim/dönüşüm yaşar. Yakın zamana kadar “Dünya Edebiyatı” veya “Dünya Şaheserleri” denince akla hep Avrupa merkezli sanat gelmekteydi. Belki de güçlü bir oryantalist destekle tüm dünyada Avrupa’nın vazgeçilmezliği doğal ve şart olarak kabul edilmişti. Başka deyişle, Aydınlanma Çağından itibaren dünyada güçlü baskısını hissettiren Batı düşüncesi ve edebiyatı, tüm dünyaya damgasını vurmuştu. Hatta bu anlayış doğrultusunda ve bu konu başlıklarında pek çok antoloji edebiyat fakültelerinde yıllarca okutulmuştur. Ancak şimdilerde bu salt Avrupacı kavramlar, tüm dünyayı kapsayıcı ve kaplayıcı bir şekle evrildi. İsabetli de oldu. Antolojilerde Sümerlerden başlamak üzere hem Doğu, hem de Batı edebiyatlarının ele alınması dünyayı bütünleştirdi, medeniyetleri birbirine yakınlaştırdı. Bu bütünlüklü dünya edebiyatı tarihini, hızla ele alıp özetledikten sonra son dönem olan Modernism ve sonrasındaki Postmodernizmi incelemek tarihsel, felsefi ve edebi açıdan önemli olacaktır. Bu kapsamda Realist dönem eseri sayılabilecek Kate Chopin’in Uyanış romanı, son zamanlarda keşfedilen ilk kadın edebiyatından olması açısından da tercih edilir. Arkasından Scott Fitzgerald’ın Muhteşem Gatsby, Virgina Woolf’un Bayan Dalloway ve Orlando romanları modernizmin ayak seslerini, izlerini ve gittiği yönü belirginleştirecektir. O yüzden bu romanların okunması önerilir.

1) Giriş: Çağlar boyu Doğu ve Batı edebiyatı geleneğinin gelişim özeti

2) Modernizm nedir?

3) Modernizmin filozofları, biliminsanları ve değişen yorumları

4) Modernizmde romanlar (örnek: Realist Kate Chopin ve Uyanış; Modernist F. Scott Fitzgerald ve Muhteşem Gatsby; Avangard Virginia Woolf ve Bayan Dalloway veya Orlando)

5) Kısa öykü

6) Şiir

7) Tiyatro

8) Sanat akımları

9) Film çalışmaları

10) Konu toparlama ve bitiş
B) Edebiyatta Postmodernizm: Modernizmden sonra gelen tarihsel dönem ve edebiyat, belki biraz karışık, manasız ve anlaşılması güç bir dönem gibi görülebilir. Ne var ki 21. yüzyıla doğru Modernizm’den çok farklı zamanlar yaşanmakta ve farklı edebiyat türleri üretilmektedir. Örneğin William Faulkner’dan modernist Ses ve Öfke ile Abşalom, Abşalom romanlarının kıyaslaması, modernizmle postmodernizm arasındaki farka işaret edebilir. Öte yandan tiyatro söz konusu olduğunda, üç tiyatro oyununu birbiriyle kıyaslamak, postmodernist edebiyatı zihinde anlamlandırmak ve şekillendirmek açısından yararlı olacaktır. Samuel Beckett’ten Godot’yu Beklerken, William Shakespeare’den Hamlet ve Tom Stoppard’dan Rosencrantz ve Guilderstein Öldüler başlıklı oyunlar, tiyatrodaki postmodernizmin nereden nereye yol aldığını açıkça ve net bir şekilde ortaya koyar. Bu üç oyunun okunması da konunun anlaşılması açısından çok önemli olacaktır. Ne var ki sonuçta özetle şunu söylemek gerekir ki, kimi edebiyat yapıtları yüzde yüz modernist veya postmodernist olurken, bu iki dönemin melezliklerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Eserlerin türlerine veya dönem özelliklerine karar vermek tabii ki her okuyucunun kendi bireysel yolculuğu olacaktır. Sonuçta her okuyucu kitabın anlamlandırılmasını, yaşamı kavradığı derecede, nasibi kadar yapar.

1) Postmodernizm ve felsefesi

2) Filmde postmodernizm

3) Postmodernizm ve edebiyat

4) William Faulkner’dan modernist Ses ve Öfke ile Abşalom, Abşalom romanlarının kıyaslaması

5) Kıyaslamalı bir postmodern çalışma: Samuel Beckett’ten Godot’yu Beklerken, William Shakespeare’den Hamlet ve Tom Stoppard’dan Rosencrantz ve Guilderstein Öldüler.

6) Postmodern sanat

7) Performansta postmodernizm

8) Postmodernizm ve mekan

9) Bilim, teknoloji ve postmodernizm

10) Postmodernizmde, din sonrası zamanlar, etik ve metafizik, kanun ve adalet kavramları. Son sözler.
BAŞVURU KOŞULLARI

Vakfın, başvurumu kabul etmeme (başvuruyu iptal) hakkı olduğunu kabul ederim.

Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

Vakıf, gerektiğinde seminer programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru formları değerlendirildikten sonra ve grup yeter sayısına ulaşıldığında, başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.

Gizlilik ilkelerimiz ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği, oturumlar kayıt altına alınmayacaktır. Özel durumlarda, oturumun kayıt altına alınması gerekirse, eğitmen ya da um:ag teknik ekibinden ilgili kişi katılımcıların tek tek onayını alacaktır.
EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Güzida Dijital Medya Ajansı