Kitap WhatsApp Destek: 0535 362 97 41 | Eğitim WhatsApp Destek: 0505 657 66 41

“Toplumsal Cinsiyet Dedikleri”

150,00TL
  • Eğitmen: Yasemin Yüce
  • Başlangıç Tarihi: 22 Mayıs 2021
  • Ders Gün ve Saatleri: Cumartesi - Saat 20.00/22.00 saatleri arasında
  • Toplam Ders Saati: 4 saat
PAYLAŞ

EĞİTİM DETAYLARI

“Toplumsal Cinsiyet Dedikleri”

Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliklerin sosyolojik kökenini anlamak, varolan cinsiyet ilişkilerinin nasıl kurulduğu ve işlediğini analiz edebilmek için konunun temel kavram ve tartışmalarını edinmek amacı olan bu dersin içeriği gündelik hayatın pratiklerini bir başka perspektiften görmeye çalışmaktır. Toplumsal cinsiyet kavramı etrafında dönen tartışmaları ve toplumsal boyutlarıyla kadın ve erkek olmanın sınırlılıkları ve imkânsızlıklarını anlamak, can yakıcı sorunların çözümü için de önemlidir. Kadın oluş ve erkek oluş kurguları bizi “kadına yönelik şiddet” ve “kadın cinayetleri” konularını hayatımızın orta yerine getirmiştir. Sorunun çözümünü bulmak için nedenini bilmek önemli ise sorununun boyutlarını konuşmak iyi bir başlangıç olabilir. Kadınlar ve erkeklere ait roller ve sorumluluklar, toplumsal işbölümünü belirler ve kadınlar çalışma hayatında toplumsal cinsiyet rolleri gereği başka bir gerçekliği yaşarlar. Bu siyaset ve karar mekanizmalarında kadınların yokluğu ve oluşlarının biçimlerine kadar sürer. Seminer boyunca kadınlar ve çalışma hayatı, kadınlar ve siyaset, kadına yönelik şiddet meselesi bu perspektifle irdelenmeye çalışılacaktır.

 

22 Mayıs 2021

Toplumsal cinsiyet nedir?; İmkânları, söyledikleri

Kadınlık ve Erkeklik oluşları, rolleri, sorumlulukları nasıl belirlenir? Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler nelerdir? Kadın-Erkek eşitliği deyince ne anlıyoruz? Kadın ve Erkek oluş değişken, akışkan değil mi?

Kadın ve Çalışma Hayatı; Görünenler, Görünmeyenler

Kadın –Erkek eşitsizliğinin toplumsal bir boyutu olan istihdam içinde kadınlara bakmak! Sosyolojik veriler ne diyor? Çalışma hayatına girişte ve çalışma hayatında kadınların karşılaştıkları eşitsizlik ve nedenleri!

 

29 Mayıs 2021 

Kadın ve Siyaset; Siyaset erkek işi değildir!

Kadınların siyasete ve karar alma mekanizmalarına katıl-a- mamalarının nedenleri? Kadınsız siyaset neden olmaz? Kadınların siyasete eşit katılımı nasıl mümkün!

Kadına Yönelik Şiddeti Konuşmalıyız!

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin görünen ve görünmeyen yönleri nelerdir? Kadına yönelik şiddet neden var? Ne yapmalı?Yasemin Yüce Özgeçmiş


1994 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Yasemin Yüce, yüksek lisans eğitimini ODTÜ’de tamamlamıştır. Almanya-Hamburg’da 5. Kadın Sığınmaevi’nde danışman olarak çalıştıktan sonra “2000’ler Türkiye’sinde Müslüman Kadının “Kadın Sorunu”” adlı doktora tezini yazan Yüce, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir.

Yayınlanmış Makaleleri

-Kentlileşen Türkiye’de Kırda Çalışan Olmak; Gezici Mevsimlik Tarım İşçisi Genç Kadınların Çölü (Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler, 2017)

-Dayakçı Kocalar ve Suç Ortakları; Farklı Erkeklik Kurulumlarının İzinde… (Kadın Odaklı Koç-Kam Araştırmaları Dizisi, 2016)

-Kadınların Evlenmeme ile Başetme Yolları; Kaçarak Reddetmek (Toplum ve Bilim(137), 2016)

-Partisiz Siyaset Muhtarlık; Kadınların Siyaseti için Bir İmkan mı? Samsun ili Kadın Muhtarları ve Muhtar Adayları (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)

-Samsun da Evlere Temizliğe Giden Roman Kadınlar; Enformel Sektörde Çalışmanın Yükü Nelerden Hafif (Çalışma ve Toplum, (48), 2016)

-"Marginalised Masculinities" and Strategies of Legitimation of Violence against Women: "First One, Ask Why? (Contextual Approaches in Sociology, 2015)

-Samsun da Yaşayan Romanlar; Sınırlı Sosyal Hakla Yaşam Kurma. (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)

-Gender Problem of Moslem Woman in Turkey: What Is It, If Not Feminism? (Interdisciplinary Perspectives on Social Sciences, 2013)

-Şehrin Bir de Sevilerek Ötekileştirilenleri; Romanlar (Sosyologca, 2012)

-Die Frauenhausbewegung in und Praxisbeispiele aus der Turkei. (STAND-PUNKT SOZIAL, 2010)

Çalıştığı Projeler;

-Aile İçi şiddetle mücadele AB projesi

-8 İlde 8 Sığınma evi Projesi (AB projesi)

-Yavuz Selim ve 200 Evler Mahallelerinde Yaşayan Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Araştırma (Valilik projesi)

-Katil Kocalar Karadeniz’den konuşuyor projesi (KOÇ-KAM Destekli proje)

-Gezici Mevsimlik Tarım İşinde Çalışan Kadınların Çalışma ve Yaşam Koşullarının İrdelenmesi (Dünya Bankası)

-Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Kapsamında Yürütülen Aile İçi Şiddeti Önlemeye/azaltmaya yönelik Proje ve Uygulamaların Etki Analizlerini GAP Analizi Yöntemi ile Değerlendirmesi (TUBİTAK projesi)

 
NOTLAR:

1.Eğitim, belirlenen süreler dahilinde, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.

2.Gizlilik ilkelerimiz ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği, oturumlar kayıt altına alınmayacaktır. Özel durumlarda, oturumun kayıt altına alınması gerekirse, eğitmen ya da um:ag teknik ekibinden ilgili kişi katılımcıların tek tek onayını alacaktır.


EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Güzida Dijital Medya Ajansı