Kitap WhatsApp Destek: 0535 362 97 41 | Eğitim WhatsApp Destek: 0505 657 66 41

Cinsiyet Kültürü

1.500,00TL
  • Eğitmen: Yıldız Işık
  • Başlangıç Tarihi: 18 Nisan 2024
  • Ders Gün ve Saatleri: Perşembe - 19.00 / 21.00 arasında (Hibrit)
  • Toplam Ders Saati: 10 Saat / 5 Hafta
PAYLAŞ

EĞİTİM DETAYLARI

Günümüzde cinsiyet kimlikleri, ikili cinsiyet (dişi-erkek) kalıpları dışında akışkan cinsiyete sahip tüm cinsiyet adlandırılmalarını yadsıyan bir çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik içerisinde cinsiyetlere saygı duyan, eşitlikçi, özgürlükçü bir cinsiyet kültürü oluşturabilmek için dişi ve erkek cinsiyetin kız/kadın, oğlan/adam olarak nasıl yapılandırıldığı, toplum içinde konumlarının “doğal ve verili” görünmesini nasıl sağlandığı eski Türk metinlerinden İslamiyet’in ve tasavvufun cinsiyet algısına, Türk-İslam kültüründeki kenar cinselliklerden, günümüz cinsiyetçi söylemlerine kadar geniş bir yelpazede ele alınacak bu seminerde zengin, çok boyutlu konuları keşfetmek ve tartışmak için bize katılabilir, bir insan hakkı olan cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığın artmasına hep birlikte katkı sunabiliriz.

1.Cinsiyet Kültürüne İlişkin Kavramlar, Tanımlar

Eski Türk Metinlerinde Cinsiyet Kültürü

1.1.Kutadgu Bilig’de Dişil İmge

1.2.Divanü Lügati't-Türk'te Dişil İmge

1.3.Dede Korkut'ta Dişil İmge

2.İslamiyette Cinsiyet Kültürü

2.1.Kuran’da dişil olanın alımlanışı

2.2.Hadislerde dişil olanın alımlanışı

3.Tasavvufta Cinsiyet Kültürü

3.1.İmam Gazali’nin yapıtlarında toplumsal cinsiyet

3.2.Mevlana’nın yapıtlarında toplumsal cinsiyet

4. Türk-İslam Kültüründe Kenar Cinsellikler

4.1.Eşcinsellik

4.2.Oğlancılık

5.Cinsiyetçi Söylem

5.1.Cinsiyetçi Kalıpyargılar

5.2.Eşcinselürkülü (Homofobik) Söylem

5.3.Cinsiyetçi Dil

5.4.Dünya Dillerinde Eril Dil

5.5. Türkçenin Cinsiyeti
BAŞVURU KOŞULLARI

Vakfın, başvurumu kabul etmeme (başvuruyu iptal) hakkı olduğunu kabul ederim.

Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

Vakıf, gerektiğinde seminer programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru formları değerlendirildikten sonra ve grup yeter sayısına ulaşıldığında, başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.

Gizlilik ilkelerimiz ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği, oturumlar kayıt altına alınmayacaktır. Özel durumlarda, oturumun kayıt altına alınması gerekirse, eğitmen ya da um:ag teknik ekibinden ilgili kişi katılımcıların tek tek onayını alacaktır.
EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Güzida Dijital Medya Ajansı