Kitap WhatsApp Destek: 0535 362 97 41 | Eğitim WhatsApp Destek: 0505 657 66 41

Çocuklarla Felsefe Atölyesi

1.600,00TL
  • Eğitmen: Zeynep Bağır
  • Başlangıç Tarihi: Grup yeter sayına ulaşıldığında başvuru sahiplerine başlangıç tarihi bildirilecektir.
  • Ders Gün ve Saatleri: Saat: 14.00/16.00 arası **7 - 9 Yaş grubu Cumartesi günleri **10 - 12 yaş grubu Pazar günleri
  • Toplam Ders Saati: 12 Saat / 6 Hafta
PAYLAŞ

EĞİTİM DETAYLARI

7-9 Yaş Grubu 

Cumartesi günleri -  Saat: 14.00/16.00

10-12 Yaş Grubu

 Pazar günleri  -  Saat: 14.00/16.00


Çocuklarla Felsefe Atölyesi, çocukların düşünme becerilerini geliştirilmek için yapılandırılmış yüz yüze bir atölyedir.

Çocukların,

Bağımsız düşünebilme,

Özenli ve Demokratik birey olabilme,

Kişisel gelişimlerini destekleme,

Dil, konuşma ve tartışma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

 

Düşünme etkinliklerinde Sokratik diyalog esas alınır ve

-Eleştirel

-Yaratıcı

-Özenli

-Dayanışmacı

Bir düşünme deneyimi yaşamaları sağlanır.

 

Çocuklarla Felsefe Atölyesi, çocuklara felsefe tarihi ve Filozofların görüşlerini öğretmeyi amaçlamaz.

Felsefenin ve Felsefi Düşünmenin Yöntemleri ile, kavramsal düşünme, akıl yürütme, analiz etme, çıkarım yapabilme becerileri kazandırmayı amaçlar.

Çocukların kendilerini ve yaşadıkları çevreyi, ilişkilerini, dünyayı, evreni anlamaları, anlamlandırmaları, yorumlamaları ve düşüncelerini sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri için onlara yaratıcı ve özgün bakış açıları, perspektifler kazandırır.

Nedir? Sorusuyla başlayıp, Nedenlere aranan-yaratılan cevaplarla her atölye, duygu, düşünce ve anlam dünyalarında yeni kapılar aralar.

7-9, 10-12 yaş gruplarıyla, 6 hafta boyunca, farklı ve özgün uyaranlar ile yapılan atölyelerde çocuklar eğlenceli, yaratıcı, eleştirel, özenli, işbirlikçi ve demokratik bir düşünme deneyimi yaşarken, kendini keşfetme, ifade etme, dinleme, odaklanma, soru sorma, çıkarım yapma, yeni fikirler geliştirme, karşılaştırma yapma, varsayımsal düşünme, yeni bağlantılar kurma, tartışma, birlikte düşünme, sorun çözme becerileri edinir.

Atölyelerde kullanılan uyaranlar, iyilik, kötülük, adalet, arkadaşlık, sevgi, korku, özgürlük gibi evrensel kavramları içerir.

Atölyeler ile, kendine güvenen, sorgulayan, yaratıcı fikirler üretip paylaşan, tartışma cesareti bulan, analitik bakış açısı gelişen, duygusal ve düşünsel esneklik gösterebilen, başkalarının fikirlerine saygı duyan, sorunlara çözüm arayıp, çözüm yolları geliştiren, sağlıklı bir zihin ve duygu yapısına sahip olan çocuklar, felsefi düşünme becerileri geliştikçe, yaşam becerileri kazanırlar.

Bu Atölye, yüzyüze gerçekleştirilecektir lütfen altta yazılan notlar kısmını dikkate almayınız.
BAŞVURU KOŞULLARI

Vakfın, başvurumu kabul etmeme (başvuruyu iptal) hakkı olduğunu kabul ederim.

Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

Vakıf, gerektiğinde seminer programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru formları değerlendirildikten sonra ve grup yeter sayısına ulaşıldığında, başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.

Gizlilik ilkelerimiz ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği, oturumlar kayıt altına alınmayacaktır. Özel durumlarda, oturumun kayıt altına alınması gerekirse, eğitmen ya da um:ag teknik ekibinden ilgili kişi katılımcıların tek tek onayını alacaktır.
EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Güzida Dijital Medya Ajansı