Kitap WhatsApp Destek: 0535 362 97 41 | Eğitim WhatsApp Destek: 0505 657 66 41

Görsel Dilin Şifresini Çözmek Resimlerden Filmlere Uzanan bir Yolculuk

850,00TL
 • Eğitmen: Aslı Kotaman
 • Başlangıç Tarihi: 16 Nisan 2024
 • Ders Gün ve Saatleri: Salı günleri - 19.30 / 21.00 saatleri arasında
 • Toplam Ders Saati: 6 Saat / 4 Hafta
PAYLAŞ

EĞİTİM DETAYLARI

Bu eğitimde görmeyi, imgenin yolculuğunu, resmi ve sinemayı yakından anlamayı tartışacak, örnekler üzerinde konuşacağız.

Seminerimiz, aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

 • Görsel kültür neyi anlatır?
 • İmaj Nedir?
 • Görmenin biçimi ve dili nasıl oluşur?
 • Görmenin güç ile ilişkisi nasıl oluşur?
 • İmge ve iktidar, bakış ve iktidar arasındaki ilişki nedir?
 • Görüntüde anlam nasıl oluşur?
 • Neyi izler, niye severiz?
 • Görmenin biçimi yüzyıllar içinde değişti mi?
 • Feminist kuram
 • Sanat tarihine nasıl yaklaşmalı?
 • Kültürel çalışmalar
 • Psikanalitik kuram görmeyi nasıl biçimlendirir?
 • Görmenin ve imgenin yolculuğu
 • Fotoğraf, resim ve sinemadan örneklerle ile görme biçimleri
 • Görüntüyü etkileyen öğeler (Işık, aydınlatma gölge, renk, çerçeve, boyut, kamera objektifi, kompozisyon, )
 • Rembrandt ve Film Noir akımının ortak noktaları ne olabilir?
 • Akımlar ve izleri
 • İmge tüketim kültürüne nasıl değişti?
 • Kadınlık ve erkekliğin kültürel inşası nasıl işler?
 • Pop imge nasıl oluştu?
 • Teknoloji görmeyi nasıl dönüştürdü?
 • Yeniden üretilebilirlik çağında görüntü kültürü
 • Görmek m gözetlenmek mi?
 • Gösteri ve gözetim
 • Görüntü ne ister? Görüntünün sınırları nelerdir?
 • Postodernizmde görsel kültür: Pastiş ve parodi nedir?
 • Dijital imgenin ontolojisi
 • Küreselleşme ve diasporanın görüntüsüAslı Kotaman Kimdir?


Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü lisans, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümü Yüksek Lisans, Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde doktora çalışmalarını tamamlayan Kotaman, 2013 yılında Doçent oldu. Ana çalışma alanı görsel kültür, film çalışmaları ve dijital kültür olan Kotaman, akademik kariyeri sırasında pek çok bilimsel kuruluşta aktif üye olarak görev almış, tek yazarlı ve çok yazarlı çokça kitap yazmış, onlarca makalesi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Aslı Kotaman halen Bonn Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde görev yapıyor.

Akademik çalışmalarının yanı sıra yetişkin ve kurum eğitimleri, atölyeleri veren, konuşmacı ve köşe yazarı olarak çalışan Kotaman, eğitimde yeni yöntemler denemekten kaçınmaz. Kotaman’ın sosyoloji, edebiyat, psikoloji ve felsefeye duyduğu ilgi verdiği dersleri şekillendirdi. İlk akademi dışı kitabı “Zihin Koleksiyoncusu” ile hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaştı. Sanat eserlerini ile kaygı, yas, erteleme, hatırlama, unutma, bekleyişler ve umut gibi kavramlar arasında arasında bağlantılar kurdu. Görünür olmadan var olduğumuzu hissedemediğimiz çağın çarpıklığını kendi deneyimleriyle birlikte, Modigliani’den Proust’a, John Berger’den Kierkegaard’a kadar dâhileri arkasına alarak yorumladı. İkinci kitabı “Açıkçası Canım Umrumda Değil” de insan olma hallerimize odaklandı. Gitmeye ve kalmaya, ayrılıklara ve birlikteliklere, korkulara ve mutluluklara dair olanı filmler, tablolar ve kitaplar aracılığıyla anlattı.
BAŞVURU KOŞULLARI

Vakfın, başvurumu kabul etmeme (başvuruyu iptal) hakkı olduğunu kabul ederim.

Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

Vakıf, gerektiğinde seminer programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru formları değerlendirildikten sonra ve grup yeter sayısına ulaşıldığında, başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.

Gizlilik ilkelerimiz ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği, oturumlar kayıt altına alınmayacaktır. Özel durumlarda, oturumun kayıt altına alınması gerekirse, eğitmen ya da um:ag teknik ekibinden ilgili kişi katılımcıların tek tek onayını alacaktır.
EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Güzida Dijital Medya Ajansı