Kitap WhatsApp Destek: 0535 362 97 41 | Eğitim WhatsApp Destek: 0505 657 66 41

Şiir Semineri

1.650,00TL
  • Eğitmen: Ahmet Özer
  • Başlangıç Tarihi: Grup yeter sayına ulaşıldığında başvuru sahiplerine başlangıç tarihi bildirilecektir.
  • Toplam Ders Saati: 12 Saat - 6 Hafta
PAYLAŞ

EĞİTİM DETAYLARI

Seminerin Genel Amacı:

Duygulardan, imgelerden, düşlerden, özlemlerden” oluşmuş bir yaşantı birikimi olan şiirin belki de tek değişmezliği “dil içinde özel bir dil” olduğudur. Şiirin; yaşamın güzelliklerinin ayrımına varmada, sözcüğün gücünü öne çıkarıp insanın bilincinde yeni ufuklar yaratmada, günlük dilin ötesinde bir anlam oluşturarak kurduğu etkileşimle dünyamızı ışıtmadaki işlevi çok önemlidir. Çağrışım gücü yüksek sözcüklerden yararlanarak imgeler oluşturmak sözcükleri sözlük anlamları ötesinde yan ve mecaz anlamlarıyla şiire katmak, şiirin içeriğinin zenginliği ve etki gücünün büyüklüğü açısından önemlidir.

Şiirin bilgi vermenin ötesinde oluşturduğu duyarlıkla yaşama anlam katmasındaki işlevi, bütün sanatlarda olduğu gibi şiirin de temel işlevinin bir göstergesidir

***

Seminerde üzerinde durulacak konular:

1-Şiir Nedir/ Şiirin Diğer Yazın Türleri Arasındaki Yeri/ Şiir-Manzume Ayrımı, Şiir Dili. Dize, Sözcük Seçimi/ Şiirde İzlek

Şiirde Konu-Anlam/ Şiir Karşılaştırmaları: Ortak Temalar/ Dize Özgünlüğü.

Anlatım, Estetik yapı/ Söylem.

Şiirde Duygu ve Düşüncenin yeri/ Şiirin Yazılma-Yapılma Süreci.

Türk ve Dünya Şiirinden Örnekler.

2-Cumhuriyet dönemi şiirimiz ve geçirdiği evreler

3-Dilin kullanım özelliği sözcük seçimi, dizenin taşıdığı işlev

4-Şiirin toplumdaki yeri/ şairin toplumsal sorumluluğu /Toplum- Şiir ilişkisi

5-Şiire eleştirel gözle bakabilmek/ Şiirde imgenin Yeri ve Önemi

6-Örneklerle Şiir Çözümlemeleri


Bu eğitim hibrit eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Yüzyüze eğitime katılacaklar için adresimiz: 

um:ag - Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Kavaklıdere Mah.  Paris Cd. No:14, 06680 Çankaya/Ankara

Telefon +90 (312) 417 77 20 (PBX)

Zoom üzerinden katılacakların aşağıdaki NOTLAR bölümünü dikkate almasını rica ederiz.
BAŞVURU KOŞULLARI

Vakfın, başvurumu kabul etmeme (başvuruyu iptal) hakkı olduğunu kabul ederim.

Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

Vakıf, gerektiğinde seminer programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru formları değerlendirildikten sonra ve grup yeter sayısına ulaşıldığında, başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.

Gizlilik ilkelerimiz ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği, oturumlar kayıt altına alınmayacaktır. Özel durumlarda, oturumun kayıt altına alınması gerekirse, eğitmen ya da um:ag teknik ekibinden ilgili kişi katılımcıların tek tek onayını alacaktır.
EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Güzida Dijital Medya Ajansı