Kitap WhatsApp Destek: 0535 362 97 41 | Eğitim WhatsApp Destek: 0505 657 66 41

Sporda Araştırmacı Gazetecilik ve Yazarlık

1.600,00TL
  • Eğitmen: İsmail Sarp Aykurt
  • Başlangıç Tarihi: Seminer Ekim 2024 tarihinde başlayacaktır. Başlangıç günü başvuru sahiplerine bildirilecektir.
  • Ders Gün ve Saatleri: 20.30 /22.30 saatleri arasında çevrimiçi/Zoom uygulamasıyla
  • Toplam Ders Saati: 4 Hafta / 8 Saat
PAYLAŞ

EĞİTİM DETAYLARI

Spor, hem tarihi hem de kitleleri etkileme gücüyle hala toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Spor gazeteciliği ise bazılarımız için hayallerimizi süsleyen bir meslek, bazılarımız için ise keyifli bir uğraş alanı olarak kendini gösteriyor.

Bu seminerde sadece sporun resmi anlatısını değil, aynı zamanda sporun alternatif yönlerini de tartışacağız. Gazetelerde spor haberlerinin nasıl yeniden üretildiğine ve haberleştirildiğine dair örnekleri inceleyeceğiz. Futbolun ötesinde sporu konuşurken, sporun toplumsal tarihini ele almak ve sporla ilgili araştırma yapmanın, nitelikli spor muhabirliği ve yazarlığı hakkında detayları birlikte tartışacağız.

Seminerde, günümüzde sporun ve spor gazeteciliğinin ikinci plana atılan "dayanışmacı" rolünü yeniden hatırlayacak ve spor olaylarını haberleştirme sürecini eleştirel bir bakış açısıyla inceleme fırsatı bulacaksınız.

"Bir spor gazetecisi nasıl olmalıdır?" sorusunu birlikte tartışmak için sizleri de seminerimize bekliyoruz.


İçerik:

Araştırmacı gazeteciliğin incelikleri ve kamu yararı kavramı

Araştırmacı gazetecilik spor içinde nasıl yapılmalı? Spor editörü ya da muhabiri bu sürecin ne kadar parçası?

Sporda araştırmak mümkün mü? Örnekleri var mı?

Spor yazısı, haberi ya da kitabını yazarken araştırmak... Bunun örnekleri, uluslararası adresleri...

Araştırmacı spor haberciliğinde doğruluk ve tarafsızlık 

Sporda araştırma haber dosyaları çok mu az?

Sporda son dönem vakalar (Belçika’daki yolsuzluk, 3 Temmuz, olimpiyatlar) araştırmacı gazeteci ne yapmalı?

Araştırmacı spor gazetecisi/yazarı neyi yapmaz?

İncelemeler, Conn FIFA yolsuzluk dosyası, D. Hill Futbol ve Organize suçlar, Gökçe Giresunlu (Şike şike futbol) vb. Siyaset/spor ikilisinde araştırmacı gazeteciliğin kısıtları...

Dosyalar ve diğer örnekler vb.

Transfer “haberciliği” niye bu kadar baskın ve spora neden zarar veriyor?


İSMAİL SARP AYKURT Kimdir

1987’de Tarsus’ta doğdu. İşletme lisans öğrenimini 2010 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde; uluslararası ilişkiler lisans ve halkla ilişkiler ön lisans üzerine yaptığı çalışmalarını ise 2014 yılında Anadolu Üniversitesinde tamamladı. 2012 senesinde Çukurova Üniversitesi İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalında İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisansı yaptı.
Yüksek lisans bitirme çalışmasını, Nisan 2015’te “Yönetim Teorisinin Tarihsel Gelişimi / İşleyim Devrimi ve Kapitalist İşleyişe Dair Notlar” ismiyle kitaplaştırdı. İkinci yüksek lisans çalışmasını ise Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD / Pazarlama İletişimi Bölümünde bitirdi. Bu kez tez çalışmasını “Yeni Medya Çağında Suskunluk Sarmalı: Twitter Örneği” başlığıyla kitaplaştırdı.
2019 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden Pazarlama ve Perakende öğretmenliği formasyonu aldı ve öğretmen olarak çalıştı. Özel sektörde kimi araştırmalarda, proje yönetim süreçlerinde araştırma asistanı unvanı ile yer aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan aldığı antrenörlük lisansıyla kimi okul ve akademilerde antrenörlük yaptı. Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezinde Spor İletişimi ve Spor Gazeteciliği eğitimi aldı. 2014 yılında aktif gazeteciliğe başladı. Özel haber ve yazılar kaleme aldı. Periyodik olarak yayımlanan kimi dergilerde ise yazarlık ve spor sayfası editörlüğü görevinde bulundu.
Akademik makale, yazı ya da haberleri PRAKSİS, Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), GELENEK, Beleştepe, Sportmence, PolitikArt, Aratos, derdimizfutbol.com, soL Dergi, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (Umag) – Gazeteciler Platformu, Gazete Duvar, Bizim Gazete, Görüş21, dokuz8HABER ve Independent Türkçe vb. gibi yayın organlarında yer aldı; Sınırsız TV, Artı TV, soL TV, dokuz8TV ve Düzgün TV gibi kanallarda programlara katıldı. Haber editörü olarak çalıştı.
2022 Haziran ayında Maltepe Üniversitesi Disiplinlerarası İletişim Bilimleri ABD, İletişim Bilimleri Doktora Programından mezun olarak, doktor (Ph.D) unvanı almaya hak kazandı.
Aktif olarak gazetecilik faaliyetlerini sürdürmekte, dokuz8HABER’de haber editörü olarak çalışmakta; dokuz8AKADEMİ’de ise gazetecilik ve medya üzerine çalışma ve eğitmenlik faaliyeti yürütmektedir. Akademik hakemlik çalışmaları da yapan ve üyesi olduğu Akademik Düşünce Enstitüsü bünyesinde araştırmacı olarak yer alan yazar, aynı zamanda kurumun ulusal hakemli dergisi Akademik Düşünce Dergisi’nin Yayın Kurulu’nda görev almaktadır. Öte yandan Dr. Aykurt, kuruluş sürecinde aktif olarak yer aldığı Çukurova Bülten isimli haber sitesinin (www.cukurovabulten.com) ise genel yayın yönetmenliğini üstlenmektedir.
Öğrenciliğini ve diğer çalışmalarını ise Tarsus Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programında sürdürmektedir.
Akademik çalışma alanları; disiplinlerarası iletişim bilimleri ve medya tarihi, gazetecilik, propaganda, siyasal iletişim, çalışma sosyolojisi, siyasal ve ideolojik akımlar, siyasi tarih ve spor araştırmaları olarak özetlenebilir. Öte yandan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) üyesi olan yazar, aynı zamanda Mersin Valiliği yerel basın kartıyla birlikte, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) tarafından profesyonel gazetecilere verilen uluslararası basın kartı (IPC) ile Dünya Basın Federasyonu’nun (WBF) gazeteciler için düzenlediği uluslararası basın kartına sahiptir. Yazar aynı zamanda Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) üyesidir.
Kitapları:
1. Yönetim Teorisinin Tarihsel Gelişimi (İşleyim Devrimi ve Kapitalist işleyişe Dair Notlar) / Gece Kitaplığı /2015.
2. Yeni Medya Çağında Suskunluk Sarmalı: Twitter Örneği / Akademisyen Kitabevi / 2021.
3. Bir İdeolojiler Alanı Olarak İkinci Dünya Savaşı ve Siyasal Propaganda: 1939-1945 Savaş Dönemi Afişlerinin Karşılaştırmalı Analizi / Nobel Bilimsel Eserler (2. Baskı) / 2023.
4. Sporun Alternatif Tarihi: Rutin, Ritüel, Reddiye / Doruk Yayınları / 2023.

BAŞVURU KOŞULLARI

Vakfın, başvurumu kabul etmeme (başvuruyu iptal) hakkı olduğunu kabul ederim.

Seminer süresi boyunca, vakfın ve seminerlerin genel düzenini bozucu, vakıf çalışanlarını, seminer eğiticilerini ve diğer seminer katılımcılarını rahatsız edici söz ve davranışlar sergilemem halinde, seminer kaydımın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini / iptal edilmesini kabul ve taahhüt ederim.

Vakıf, gerektiğinde seminer programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru formları değerlendirildikten sonra ve grup yeter sayısına ulaşıldığında, başvurusu kabul edilenlere geri bildirim yapılacaktır.

Gizlilik ilkelerimiz ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği, oturumlar kayıt altına alınmayacaktır. Özel durumlarda, oturumun kayıt altına alınması gerekirse, eğitmen ya da um:ag teknik ekibinden ilgili kişi katılımcıların tek tek onayını alacaktır.
EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Güzida Dijital Medya Ajansı