Kitap WhatsApp Destek: 0535 362 97 41 | Eğitim WhatsApp Destek: 0505 657 66 41

Yazma Semineri

1.450,00TL
  • Eğitmen: Gürsel KORAT - Tuğba ÇELİK - Fadime Uslu - Ahmet ÖZER
  • Başlangıç Tarihi: 14 Şubat 2022
  • Ders Gün ve Saatleri: Pazartesi, Perşembe günleri, 19.30 / 21.30 saatleri arasında
  • Toplam Ders Saati: 52 Saat
PAYLAŞ

EĞİTİM DETAYLARI

Kuramdan uygulamaya, yazmaya hep beraber yeniden başlıyoruz. Yazma Semineri ile yazı dilinin inceliklerini, kurmacanın derin yapısını tanıyacağız. Şiirin özel yapısını, edebiyatın felsefe ile olan bağlantısını keşfedeceğiz. Yaratıcı yazma çalışmaları ile öykü yazma uygulamaları gerçekleştireceğiz.


Gürsel Korat ile  Kurmacanın Yapısı

Toplam Ders Süresi: 18 saat

 Bu seminerde öyküyle romanın nasıl ortaya çıktığı ve nasıl geliştiği anlatılmaktadır. Dört yazma türünün (Öykü, senaryo, oyun ve roman) başta olmak üzere tüm sahne sanatlarının ve müziğin birbiriyle etkileşimi üzerinde durulan bu ders, sanatın temel olarak disiplinlerarası bir tarzda nasıl devindiğini ele almaktadır.

Kurmacanın Yapısı dersinde sınıf içi çalışmalara da yer verilmekte ayrıca birçok yazar üzerinde durulmaktadır. Dersi izlemenin herhangi bir ön koşulu yoktur.

 

Tuğba Çelik ile Felsefi Açıdan Yaratıcı Yazarlık

Ders Süresi: 8 saat

Edebiyat Metinlerinde Felsefe Çözümlemeleri, kurmaca metinlerindeki içeriğin felsefe kavramlarıyla çözümlenmesini amaçlıyor. Kant, Marx, Sartre, Beauvoir, Ponty ve Arendt gibi düşünürlerin kimi kurmaca metinlerinin içeriğine ve biçimine yansımaları ele alınıyor. Seminer boyunca Dostoyevski, Brecht, Sartre ve Proust‘un metinleri, felsefenin hakikat, varoluş, mülkiyet, cinsiyet eşitliği, algı ve kötülük kavramlarıyla birlikte tartışılıyor. Katılımcılar bu seminerde felsefenin kavramlarını edebiyat metinleri ile birlikte düşünmeyi denemektedir.

 

Fadime USLU ile Öykü Denemeleri ve Uygulamaları

Toplam Ders Süresi: 10 Saat

Biçimi, yöntemi, tavrı ne olursa olsun öyküyü öykü yapan temel unsurları, örnek metinlerle işleyeceğimiz derslerde öykü estetiğini kuran değerlerin nasıl devindiğini çözümleyeceğiz. Olay örgüsü, bakış açısı, anlatıcı, kurgu çeşitleri gibi teknik konularla ilgili teorik bilgilerin yanı sıra, kurguyu hikâyenin özündeki bilgiye göre biçimlemenin, dil atmosferi oluşturmanın, işlevsel ayrıntı seçiminin inceliklerini paylaşacağız. Teoriyi pratiğe aktarabilmek için uygulama çalışmaları yapacağız. Yazılan öyküleri değerlendirip öyküde kendimizi geliştirmenin yollarını arayacağız.

 

Tuğba Çelik ile Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmek

Ders Süresi: 8 saat

 Sözcük, tümce, paragraf, kesit ve metin kavramları. Türkçede sıkça yapılan yazım ve ifade yanlışları. Metin tipleri (anlatısal metin, bilgilendirici metin tipleri). Metinsellik ölçütleri (bağlaşıklık, tutarlık, amaçlılık, durumsallık, kabul edilebilirlik, bilgisellik ve metinlerarası ilişkiler) . Metin türleri (şiir, öykü, roman, tiyatro, deneme, anı, gezi) Metnin tonu (esenlikli, dokunaklı, destansı vd.). Katılımcılar her derste öğrendikleri teorik kuramsal bilgileri kısa metin örnekleri yazarak deneyim haline getirirler.

 

Ahmet Özer ile Şiir

Ders Süresi: 8 Saat

Şiir Nedir? Şiirin Diğer Yazın Türleri Arasındaki Yeri/ Şiir-Manzume Ayrımı, Şiir İmge, Şiir Dili/ Dize, Sözcük Seçimi/İzlek Durumu/Duygu-Düşünce Bağlantısı/ Şiirde Konu-Anlam/ Şiir Karşılaştırmaları: Ortak Temalar, Dizelerin Özgünlüğü, Anlatım, Estetik Konum, Söylem/ Şiirde Esin Kaynağı-Yazılma-Yapılma Süreci/ Türk Ve Dünya Şiirinden Örnekler, Şair Cevat Çapan’ın Bir Şiirinin İncelenmesi.NOTLAR:

1.Eğitim, belirlenen süreler dahilinde, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.

2.Gizlilik ilkelerimiz ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereği, oturumlar kayıt altına alınmayacaktır. Özel durumlarda, oturumun kayıt altına alınması gerekirse, eğitmen ya da um:ag teknik ekibinden ilgili kişi katılımcıların tek tek onayını alacaktır.


EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Güzida Dijital Medya Ajansı